Om Dronning Freja

DRONNING-FREJA er en selvstændig forening, med et eneste formål. At arrangere overskudsgivende arrangementer, til støtte for ungdomsfodbolden i Dronningborg Boldklub og Randers Freja. Foreningen drives af en bestyrelse med 4 repræsentanter for hver klub, og mødes ca. 8 gange om året, for at arrangere årets Events og arrangementer.

I løbet at Randers Festuge, har DRONNING-FREJA ca. 75 frivillige hjælpere, som hjælper til. Uden denne indsats ville det ikke være muligt at støtte ungdomsfodbolden. Den primære funktion er teltene i Randers Ugen, men DRONNING- FREJA har også muligheder for at stille hjælpere til rådighed ved andre arrangementer.

Siden støtteforeningen start i 1991, har man udover arrangementerne i festugen, også arrangeret store kræmmermarkeder ved Dronningborg Idrætscenter, arrangeret sportsrejser, koncerter og stillet frivillig arbejdskraft til rådighed ved koncerter mm.

Har du en god ide til nye events og arrangementer er du altid velkommen til at sende os en mail.

Fest i teltet
Freja Dronningborg